Wednesday, October 18, 2017
   
字型大小

公益活動

公益活動
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2015.10.28 大溪正覺助學金頒獎典禮

        2015.10.28大溪清寒品行優良正覺助學金頒獎典禮中黃睿松區長頒贈感謝狀給正覺教育基金會陳介源董事長和佛教正覺同修會廖宙駐會常務理事 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2015年度高雄捐血中心感謝狀

        2015年度高雄捐血中心感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2014年度高雄捐血中心感謝狀

        2014年度高雄捐血中心感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2015年度台北市政府社會局感謝狀

        2015年度台北市政府社會局感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................