Thursday, December 14, 2017
   
字型大小

公益活動

公益活動
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2015.10.28 大溪正覺助學金頒獎典禮

        2015.10.28大溪清寒品行優良正覺助學金頒獎典禮中黃睿松區長頒贈感謝狀給正覺教育基金會陳介源董事長和佛教正覺同修會廖宙駐會常務理事 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2015年度高雄捐血中心感謝狀

        2015年度高雄捐血中心感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2014年度高雄捐血中心感謝狀

        2014年度高雄捐血中心感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2015年度台北市政府社會局感謝狀

        2015年度台北市政府社會局感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2015年 大溪國中 感謝卡

        2015年 大溪國中 感謝卡 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 104年度大溪仁和國民中學感謝狀

        104年度大溪仁和國民中學感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 104年度大溪國民中學感謝狀

        104年度大溪國民中學感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 104年度大溪百吉果民小學感謝狀

        104年度大溪百吉果民小學感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................