Tuesday, January 23, 2018
   
字型大小

公益活動

公益活動

l 20090423社會局捐款感謝狀

        20090423社會局捐款感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2008年9月社會局捐款感謝狀

        2008年9月社會局捐款感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 2008年4月社會局捐款感謝狀

        2008年4月社會局捐款感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 枋寮鄉公所贈書感謝狀

        枋寮鄉公所贈書感謝狀 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 佛教正覺同修會捐款「921大地震」

        佛教正覺同修會秉持佛教慈悲宏願,積極投入各項關懷社會的公益活動;台灣「921大地震」時,捐款475多萬元救濟災民。 1999年9月21日凌晨1時47分,台灣發生近百年來規模最強烈的地震,一場芮氏規模七 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................